'JANGAN BIARKAN DIRI ANDA TIDAK MENGENALI NABI MUHAMMAD SAW' http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yvnmDUji-vQ

Tuesday, October 23, 2012

ZAKAT DAN WAQAF ALAT MEMBASMI KEMISKINAN DI MALAYSIA

zakat dan wakaf merupakan dua alat utama di dalam ekonomi islam bagi memastikan wujudnya keseimbangan pendapatan seterusnya melahirhan perasaan ukhuwah dikalangan pemberi dan penerima. ternyata zakat dan wakaf ini mempunyai perbezaan yang jelas namun dari segi objektifnya adalah sama.
zakat ditakrifkan sebagai ......sambung